Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 57 Bộ Luật Lao động năm 2019, trong trường hợp HĐLĐ của người lao động (NLĐ) với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt mà bên thuê lại muốn tuyển dụng NLĐ làm việc cho mình thì phải thỏa thuận với NLĐ và doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Đối chiếu với trường hợp trên, nếu công ty cho thuê căn hộ muốn tuyển dụng chị Ngọc vào làm việc trực tiếp cho mình thì phải thương lượng và đạt được sự đồng thuận của cả chị Ngọc lẫn bên công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp (bên cho thuê lao động). Đề nghị chị Ngọc căn cứ quy định trên để thực hiện.