Nguyễn Hải Đăng (quận 6, TP HCM) hỏi: "Tôi làm công ty được 3 năm, đã nghỉ việc 1 năm và muốn làm thủ tục rút BHXH một lần. Thế nhưng, tôi được biết công ty cũ vẫn còn nợ tiền BHXH. Trường hợp của tôi có được cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp một lần không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Đối với trường hợp công ty nợ tiền đóng BHXH, khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng đủ BHXH. Sau khi thu hồi được số tiền công ty còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Trường hợp của ông sau 1 năm nghỉ việc có yêu cầu giải quyết BHXH một lần, cơ quan BHXH sẽ căn cứ thời gian đóng BHXH đã được ghi nhận tại sổ BHXH của ông để xem xét giải quyết theo quy định. Trường hợp ông có thời gian công tác chưa được ghi nhận tại sổ BHXH do công ty nợ BHXH thì sẽ được giải quyết bổ sung khi công ty hoàn tất việc đóng BHXH.