Hà Thị Thu Huệ (quận 9, TP HCM) hỏi: "Tôi có làm ở công ty may và được đóng BHXH trong 6 tháng. Sau đó, tôi chính thức thôi việc. Vậy xin hỏi khi nào tôi mới có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần? Bao lâu sau khi nộp hồ sơ tôi nhận được tiền BHXH 1 lần và hồ sơ gồm những gì? Cách tính tiền BHXH như thế nào đối với trường hợp đóng 6 tháng của tôi?".

Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, trường hợp người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH 1 lần. Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần gồm: Sổ BHXH và đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần của NLĐ.

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.