Nguyễn Kiều Oanh (quận 6, TP HCM) hỏi: "Lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam kết hôn với người Việt Nam có phải xin giấy phép lao động không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 172 Bộ Luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2020) thì các trường hợp lao động người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động không bao gồm người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, theo điều 154 Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) lại có quy định người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Như vậy, cho đến hết ngày 31-12-2020 lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam vẫn phải xin cấp giấy phép lao động và từ ngày 1-1-2021 đối tượng này sẽ được miễn giấy phép lao động.