BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 33 Luật BHXH, khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định là: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Mặt khác, điểm c, mục 1, điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ các quy định trên, trường hợp NLĐ có thai dưới 5 tuần bị sẩy thai sẽ được nghỉ việc tối đa 10 ngày.