Phan Thành Trí (quận 10, TP HCM) hỏi: "Tôi làm ở một công ty và đã đóng BHXH được 3 năm. Mới đây, tôi kiểm tra quá trình tham gia BHXH và phát hiện công ty nợ BHXH hơn 1 năm. Xin hỏi, nếu tôi xin nghỉ việc và làm thủ tục rút tiền BHXH một lần thì có được cơ quan BHXH giải quyết?".

Luật sư Đặng Anh Đức, Công ty Luật TNHH Đặng và Cộng sự (TP Hà Nội), trả lời: Theo quy định hiện hành, người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Với quy định trên, trường hợp ông có thời gian đóng BHXH là 3 năm, nếu sau 1 năm nghỉ việc, không tiếp tục đóng BHXH mà có yêu cầu nhận BHXH một lần thì liên hệ với cơ quan BHXH nơi ông cư trú để được giải quyết hưởng. Tuy nhiên, nếu công ty nơi ông làm việc nợ tiền đóng BHXH thì cơ quan BHXH chỉ xác nhận sổ BHXH và tính hưởng BHXH cho thời gian thực tế công ty đã đóng BHXH, thời gian nợ đóng BHXH chỉ được xác nhận sau khi thu được số tiền nợ. Do vậy, để được hưởng đầy đủ quyền lợi, ông cần đề nghị công ty đóng đủ BHXH cho thời gian ông đã làm việc.