Nguyễn Ngọc Tú (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn và đóng BHXH từ tháng 4 năm 2015 đến nay. Hiện tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), ngừng đóng BHXH nhưng công ty vẫn không trả sổ BHXH. Tôi phải làm gì để được nhận trợ cấp BHXH một lần?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2, điều 18 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định quyền của người lao động (NLĐ) là được cấp và quản lý sổ BHXH. Khoản 5, điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Theo khoản 3, điều 47 Bộ Luật Lao động, khi chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác đã giữ lại của NLĐ. Điều 109 Luật BHXH quy định về hồ sơ hưởng BHXH một lần gồm có sổ BHXH. Vì vậy, để nhận được tiền trợ cấp BHXH một lần thì phải có sổ BHXH. Ông cần yêu cầu công ty cũ làm thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH và trả sổ BHXH. Trường hợp công ty cố tình không trả sổ BHXH, ông có thể khiếu nại quyền lợi thông qua Công đoàn cơ sở. Nếu không được thì ông có thể gửi đơn đến Thanh tra Lao động thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi công ty có trụ sở để cơ quan này giải quyết buộc công ty trả lại sổ BHXH.