BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ điều 60 Luật BHXH, người lao động (NLĐ) ra nước ngoài định cư thuộc trường hợp được hưởng BHXH một lần. Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với trường hợp NLĐ ra nước ngoài định cư gồm: Sổ BHXH, đơn đề nghị (theo mẫu số 14-HSB); bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ: Hộ chiếu do nước ngoài cấp, thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài, giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.