"Hơn 2 năm trước, do tình hình khó khăn, ban giám đốc đã tự ý cắt giảm lương của công nhân từ 10%-15%. Khi đó, giám đốc có hứa đến cuối năm nếu công ty hoàn thành kế hoạch thì sẽ thanh toán bù phần còn lại. Đến nay, dù tình hình công ty đã khá hơn nhưng công ty vẫn chưa bù cho chúng tôi phần lương đã tự ý cắt giảm…".

Ông Trần Lê Bách, giám đốc công ty, trả lời: "Thời gian trước, do tình hình sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn nên công ty có cắt giảm lương của người lao động (NLĐ) như phản ánh. Tuy nhiên, công ty không hề tùy tiện cắt giảm mà có tổ chức lấy ý kiến của tập thể công nhân tại hội nghị NLĐ trước khi thực hiện. Sau đó, công ty cũng đã tổ chức thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức thu nhập với từng NLĐ. Đến thời điểm này, tuy tình hình kinh doanh có khả quan hơn nhưng vẫn còn khó khăn, chưa năm nào hoàn thành kế hoạch sản xuất nên công ty vẫn chưa thể thực hiện lời hứa bù thu nhập cho NLĐ được. Tôi mong toàn thể công nhân hiểu, thông cảm và tiếp tục đồng hành để giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.