Đầu tháng 5-2017, công ty lấy lý do hợp đồng hết hạn và không có nhu cầu nên cho tôi nghỉ việc mà không chi trả bất kỳ chế độ gì...".

- Ông Kiều Đức Trung, phó giám đốc công ty, trả lời: Qua làm việc với các cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy quy trình ký hợp đồng lao động cũng như chấm dứt hợp đồng lao động của công ty đối với ông Huy là chưa đúng quy định. Do vậy, công ty sẽ thỏa thuận lại với ông Huy về các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi cho ông.

Thỏa thuận lại với người lao động - Ảnh 1.

Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và đối thoại là giải pháp ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp