Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 10 điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, thời gian được xem là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ bao gồm thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. Như vậy, việc công ty đình chỉ công việc gần 2 tháng để điều tra hành vi vi phạm kỷ luật của bà nhưng sau đó không ra kết luận cũng không xử lý kỷ luật thì thời gian tạm đình chỉ được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm. Nếu công ty không tính số ngày nghỉ hằng năm cho bà là vi phạm pháp luật.