- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 3 điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định người lao động (NLĐ) làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì NLĐ được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần. Mặt khác, căn cứ điểm c khoản 1 điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người hưởng lương ngày. Như vậy, ở trường hợp của ông Công sẽ được trả lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300%. Đồng thời, nếu ông được trả lương theo ngày thì được tính thêm cả tiền lương của ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương nữa.