Được trợ cấp BHXH một lần

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo Nghị quyết 93/QH13 của Quốc hội thì trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Do vậy, nếu chị Thu đã nghỉ việc trên một năm và không tiếp tục tham gia BHXH thì có thể làm thủ tục để hưởng trợ cấp BHXH một lần.