BHXH TP HCM trả lời: Ngày 12-11-2020, Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp các ngành nghề của đơn vị chưa nằm trong 1.830 nghề, công việc được quy định tại thông tư trên thì công ty làm công văn gửi đến đơn vị chủ quản yêu cầu bổ sung chức danh nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm gửi Bộ LĐ-TB-XH. Sau khi chức danh, công việc được Bộ LĐ-TB-XH công nhận là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH đang quản lý để thu và giải quyết chế độ BHXH theo quy định.