Phiên giao dịch có sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, tuyển dụng lao động các ngành nghề như: sản xuất, công nghệ thông tin, xây dựng, kinh doanh, xuất nhập khẩu, chăm sóc khách hàng, công nhân sản xuất, lễ tân, kế toán..., qua đó tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp, tiếp cận được thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.

Ngoài tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp đến gần nhau hơn, phiên giao dịch việc làm online lần này còn góp phần hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường lao động tại 6 tỉnh, TP và các tỉnh lân cận. 

V.Linh