Chiến dịch 40 ngày cao điểm của chương trình trên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 20-4. Từ ngày 22-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc. 

Gần 100.000 sáng kiến vượt khó, phát triển - Ảnh 1.

Ký kết thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” tại Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa)

Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng ở cả 4 cấp CĐ phải được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin trực tuyến. Riêng đối với các sáng kiến thuộc bí mật công nghệ chỉ cần cập nhật tên sáng kiến, tóm tắt hiệu quả và khen thưởng.

Tin-ảnh: N.Tú