Phát động phong trào thi đua về đích sớm

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến từng loại hình doanh nghiệp với các tiêu chí cụ thể. Theo đó, đối với các đơn vị trồng và khai thác mủ cao su là hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác sản lượng mủ, bảo đảm khai thác đúng quy trình kỹ thuật, tiết kiệm, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và bảo đảm thu nhập cho người lao động. Đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp, dịch vụ thì căn cứ vào chỉ tiêu sản lượng doanh thu và lợi nhuận.

Mức thưởng cho mỗi tổ, đội hoàn thành sớm và vượt mức kế hoạch là 2-15 triệu đồng. Công đoàn Cao su Việt Nam cho biết sẽ khen thưởng xứng đáng đối với cá nhân có năng suất cao, bảo đảm chất lượng sản phẩm và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

T.Nga