Qua phát động, có hơn 2.945 lượt đơn vị đã hưởng ứng triển khai thực hiện các phong trào thi đua và đạt hiệu quả cao như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; "Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội"…

Gắn thi đua với học tập nâng cao trình độ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình

Đặc biệt, trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", CNVC-LĐ quận đã thực hiện 4 công trình, tổng giá trị đầu tư 232 tỉ đồng, được LĐLĐ TP công nhận và gắn biển; phát huy 120 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng. Từ phong trào này, có 553 CNVC-LĐ xuất sắc được tuyên dương cấp quận và cấp TP. Điển hình như anh Nguyễn Thọ Trường, Trưởng Ban Cơ điện Công ty CP SX-TM May Sài Gòn, đã nghiên cứu mua phụ kiện, vật tư thay thế máy ép trong sản xuất giúp nhà máy giảm chi phí mua máy mới, tiết kiệm chi phí hàng trăm triệu đồng.

Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 18 tập thể, 108 cá nhân là điển hình và biểu dương 138 cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2020.

Tin-ảnh: N.Hoàng