Với trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", các Công đoàn (CĐ) cơ sở trực thuộc sẽ vận động CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, từ đó phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng và Giải thưởng Lưu Chí Hiếu.

Nhân rộng gương điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Chị Bành Thị Khiết Thi (đứng), Công ty Quản lý Bất động sản Windsor, đoạt giải thưởng Lưu Chí Hiếu 2017

Ngoài vận động CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kiến thức pháp luật, các CĐ cơ sở chủ động đề xuất với chủ doanh nghiệp có kế hoạch bồi dưỡng tay nghề và tổ chức các hội thi thợ giỏi cho CNVC-LĐ tại đơn vị. Kết quả hội thi là cơ sở để CĐ cơ sở đề xuất nâng lương trước niên hạn cho các công nhân đoạt giải cao.

N.Hà