Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được LĐLĐ quận triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát thực tiễn tại cơ sở, từ đó thu hút đông đảo CNVC-LĐ tích cực tham gia. CNVC-LĐ quận đã thực hiện 1.206 công trình sản phẩm mới và sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, làm lợi và tiết kiệm cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 70,7 tỉ đồng.

Qua các phong trào "Vì người thợ", "Bàn tay vàng", "Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi"…, đã có 42.841 người lao động được nâng cao tay nghề, nâng bậc, nâng lương. Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 47 tập thể và 178 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào.

Gắn thi đua với thực tiễn sản xuất - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, khen thưởng gương điển hình tiên tiến tại quận Bình Tân

* Cùng ngày, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM cũng đã tuyên dương 22 tập thể và 82 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước CNVC-LĐ giai đoạn 2015-2019. Hưởng ứng phong trào thi đua, 5 năm qua, CNVC-LĐ quận đã thực hiện 412 công trình, sản phẩm mới với tổng giá trị đầu tư trên 82,5 tỉ đồng, làm lợi và tiết kiệm cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 5 tỉ đồng.

Tin-ảnh: M.Chi