Ghi không đúng chức danh công việc nặng nhọc, độc hại - Ảnh 1.

BHXH TP HCM trả lời: Đối với trường hợp NLĐ thực tế làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng trong sổ BHXH chưa ghi đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế ban hành thì thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia BHXH theo quy định tại điều 98 của Luật BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí đối với NLĐ. Đề nghị chị Nhi căn cứ quy định trên để thực hiện.