BHXH Việt Nam trả lời: Để gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, ông chỉ cần tới đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH gần nhất, cung cấp mã thẻ BHYT cũ, nộp tiền đóng BHYT. Nếu không có điều kiện trực tiếp tới đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH, ông có thể đóng tiền gia hạn thẻ BHYT trực tuyến. Hiện tại, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai các dịch vụ nộp tiền trực tuyến. Phương thức nộp tiền BHYT được triển khai trên phần mềm thiết bị di động và trên website của Ngân hàng BIDV. Sau khi thanh toán xong, thẻ BHYT sẽ được tự động gia hạn. Sau đó, BHXH Việt Nam gửi tin nhắn thông báo kết quả đến số điện thoại của người tham gia. Sau khi thực hiện các giao dịch nêu trên, để kiểm tra kết quả gia hạn thẻ BHYT, người tham gia có thể tự tra cứu theo các phương thức sau: Thứ nhất, truy cập vào cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx; Thứ hai, nhắn tin theo cú pháp: BH THE "Mã thẻ BHYT" gửi 8079; Thứ ba, gọi điện đến tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam để được hướng dẫn.

Điểm 2.2, khoản 2, điều 47.98 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26-6-2020 của BHXH Việt Nam quy định: "Đối tượng quy định tại điểm 4.3, khoản 4, khoản 5 và khoản 8, điều 17 Công văn số 2089/VBHN-BHXH nêu trên có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT. Như vậy, để thẻ BHYT bảo đảm tính liên tục, đề nghị ông làm thủ tục gia hạn thẻ theo hướng dẫn trên.