BHXH Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc về điều kiện, thời gian và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

Giải đáp thắc mắc về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản - Ảnh 1.

Luật BHXH 2014 quy định: Lao động nữ (LĐN) ngay sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc sinh con, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH, thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với LĐN sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với LĐN sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Về thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày NLĐ đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tin -ảnh T.Ngôn