Đúng ra, trong khoảng thời gian đi làm sớm này, chúng tôi phải được hưởng nguyên lương. Thế nhưng, lương của chúng tôi lại bị công ty trừ tiền BHXH, BHYT. Công ty trừ lương như vậy là đúng hay sai?".

Bà Nguyễn Thúy An, phó giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH, đối với trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH. Đồng thời, kể từ thời điểm đi làm đến khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định, lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 điều 34 của Luật BHXH, nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHYT. Như vậy, việc công ty trích lương của các lao động nữ đi làm trước khi kết thúc thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là đúng quy định.

Nghỉ thai sản vẫn bị trừ BHXH? - Ảnh 1.