Theo đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung phối hợp công tác với Tổng LĐLĐ Việt Nam giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động (NLĐ); cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, GDP năm 2017 tăng 6,81% và 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,08% (cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua).Những thành tựu trên là kết quả nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đó có sự đóng góp trực tiếp, to lớn của giai cấp công nhân (CN) và tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam.

Giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến người lao động - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phối hợp tập trung giải quyết, xử lý những kiến nghị của công nhân, người lao động Ảnh: KHÁNH AN

Chính phủ hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017. Công tác phối hợp tiếp tục được tăng cường, đi vào nền nếp, thực chất hơn và đạt được kết quả tích cực, giúp mỗi bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng thể chế, phản biện xã hội các chính sách; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, kịp thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, NLĐ, thúc đẩy mạnh mẽ sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tạo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống của đoàn viên, NLĐ; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp (DN); tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tham gia xây dựng đội ngũ CN, NLĐ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu mới...

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác phối hợp năm 2017, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung phối hợp công tác với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về lao động - xã hội; trong đó, tập trung vào xây dựng và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về lao động - xã hội; bảo đảm lợi ích của NLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống CĐ viên, NLĐ, đặc biệt là các chương trình phúc lợi; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua...Đồng thời, phối hợp tập trung giải quyết, xử lý những kiến nghị của công nhân, NLĐ tại cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ.

Theo AC (báo Lao Động)