Giải quyết phép năm

Một nhân viên (Công ty Song Huỳnh, quận 2, TP HCM)

- Bà Đặng Thị Tố Ngọc, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được thắc mắc của người lao động, ban giám đốc đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và thấy công ty quy định như vậy là chưa đúng. Sắp tới, công ty sẽ chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, không để đứt nguồn hàng như trước. Việc giải quyết phép năm cho CN sẽ tuân thủ đúng quy định.