Giám sát bữa ăn giữa ca

Tại hội nghị, cán bộ Công đoàn (CĐ) cơ sở đã tập trung phản ánh dư luận xã hội trong CNVC-LĐ về công tác lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn quận; vấn đề tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Qua phản ánh của CĐ cơ sở, hầu hết CNVC-LĐ đều mong muốn các cấp, ngành quan tâm hơn nữa về công tác cải cách hành chính và những vấn đề an sinh xã hội.

LĐLĐ quận Phú Nhuận lưu ý CĐ cơ sở phải chủ động nắm bắt thông tin và kịp thời phản ánh những vấn đề mà đoàn viên, CNVC-LĐ quan tâm hoặc bức xúc nhằm bảo vệ quyền lợi của họ. CĐ cơ sở cần giám sát chất lượng bữa ăn ca nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên”, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

T.Nga