Giám sát chính sách pháp luật liên quan lao động nữ - Ảnh 1.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027

Trong 5 năm qua, hai đơn vị đã phát động đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, CNVC-LĐ gắn với phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ thành phố đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ môi trường, hưởng ứng Đề án "Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ…

Theo chương trình phối hợp mới, hai đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, chú trọng các chính sách việc làm, BHXH, BHYT, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, đời sống văn hóa cho công nhân, đặc biệt công nhân tại các KCX-KCN...

Tin-ảnh: H.Đào