Tuy nhiên, để bảo đảm kế hoạch xuất cảnh cho NLĐ theo thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tổ chức thí điểm khóa đào tạo giáo dục định hướng theo hình thức trực tuyến. Hình thức đào tạo trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom. Thời gian đào tạo bắt đầu từ ngày 9 đến 18-6 với thời lượng 74 tiết. Nhằm bảo đảm công tác kiểm tra cuối khóa đào tạo định hướng được thực hiện nghiêm túc, kỳ kiểm tra và việc khám sức khỏe sẽ được tiến hành khi NLĐ tập trung để chuẩn bị xuất cảnh. Chỉ NLĐ đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết và đạt yêu cầu về sức khỏe mới đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc.

Để bảo đảm các điều kiện cần thiết tham dự khóa học, yêu cầu NLĐ chuẩn bị các trang thiết bị để tham dự khóa đào tạo trực tuyến gồm: máy tính, webcam, tai nghe và microphone hoặc điện thoại di động thông minh kết nối internet cài đặt ứng dụng Zoom, Zalo. Về nghĩa vụ tài chính, NLĐ nộp đủ chi phí phái cử bằng tiền Việt Nam tương đương 630 USD và chi phí hành chính xin cấp visa là 390.000 đồng mới đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo. 

G.Nam