Nguyễn Hữu Khoa (TP HCM) hỏi: "Mẹ tôi sinh năm 1935, bị bệnh tai biến đã lâu, không đi lại được. Hiện mẹ đang ở với tôi tại TP HCM nhưng tham gia BHYT tại Thái Bình. Khi nhập viện thì bệnh viện nói CMND hết hạn, bệnh viện yêu cầu CMND mới hoặc giấy xác nhận của địa phương có đúng không? Thẻ BHYT của mẹ tôi đến ngày 31-12-2020 mới hết giá trị và đã tham gia BHYT liên tục nhiều năm. Vậy xin hỏi trường hợp này, tôi cần phải làm gì để mẹ tôi được hưởng quyền lợi BHYT khi điều trị tại bệnh viện?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định người tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. Như vậy, ngoài CMND, mẹ ông có thể xuất trình các loại giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp để đi khám chữa bệnh BHYT.