Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP triển khai chính sách hỗ trợ này.

Hỗ trợ cao nhất 3,3 triệu đồng/người

Theo Nghị quyết do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành ngày 24-9, Chính phủ đã quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ, công bằng đối với NLĐ và NSDLĐ tham gia BHTN.

Cụ thể, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ BHTN. Nghị quyết Chính phủ quy định đối tượng được hưởng hỗ trợ là NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021. Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) của NLĐ. Cụ thể, người có thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người; từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được 2,1 triệu đồng/người; đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được 2,4 triệu đồng/người; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được 2,65 triệu đồng/người; từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được 2,9 triệu đồng/người; từ đủ 132 tháng trở lên được 3,3 triệu đồng/người. Thời gian thực hiện hỗ trợ NLĐ từ ngày 1-10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12.

Theo Chính phủ, tổng kinh phí để hỗ trợ cho NLĐ theo các mức nêu trên là khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ BHTN. Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa tháng 8-2021 cho biết tổng số kết dư quỹ BHXH, BHTN đến nay ước đạt trên 935.100 tỉ đồng. Trong đó, ba quỹ thành phần kết dư chuyển sang năm 2021 lần lượt là: Quỹ Ốm đau, thai sản gần 12.800 tỉ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hơn 53.700 tỉ đồng; Quỹ Hưu trí, tử tuất trên 789.100 tỉ đồng. Riêng Quỹ BHTN hơn 89.100 tỉ đồng. Bên cạnh nhóm NLĐ được hỗ trợ, Nghị quyết Chính phủ nêu rõ, giảm mức đóng vào Quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng, giảm trong vòng 12 tháng (kể từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 30-9-2022) cho NSDLĐ. Được thụ hưởng chính sách này là NSDLĐ đang tham gia BHTN trước ngày 1-10-2021, không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.

Gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng: Chi trả kịp thời, đúng đối tượng - Ảnh 1.

Cán bộ LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM (bìa phải) tặng quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: CAO HƯỜNG

Kịp thời, minh bạch

Chính phủ nhấn mạnh các chính sách hỗ trợ nêu trên thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, nhà nước đối với NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; góp phần hỗ trợ NLĐ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Đồng thời, hỗ trợ NSDLĐ giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho NLĐ. Ngoài ra, gói hỗ trợ còn phát huy vai trò của chính sách BHTN là chỗ dựa cho NLĐ và NSDLĐ.

Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hỗ trợ đối với NLĐ, NSDLĐ phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả; không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Để chính sách hỗ trợ sớm đến được với đối tượng thụ hưởng, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng ban hành quyết định để triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ. Các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ từ Quỹ BHTN đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến rất kịp thời, làm cơ sở để Chính phủ triển khai. Tại cuộc họp về nội dung này vào chiều 24-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhất là trong đợt bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều NLĐ, NSDLĐ. Do đó, cần thiết có thêm chính sách hỗ trợ, đặc biệt là việc ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ từ kết dư Quỹ BHTN. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ từ kết dư Quỹ BHTN là rất nhân văn và cấp thiết trong tình hình hiện nay để hỗ trợ các đối tượng này. 

Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ

Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức đại diện NSDLĐ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh dự toán thu, chi và chi phí quản lý BHTN theo quy định.

MINH CHIẾN