Trần Thanh Thúy (thanhthuytran…@gmail.com) hỏi: "Sổ BHXH của tôi đóng tại công ty cũ sử dụng số CMND cũ. Hiện tại, tôi đã chuyển sang dùng thẻ căn cước công dân và được công ty mới mở sổ BHXH bằng thẻ căn cước mới. Cho tôi hỏi, tôi có thể thay đổi từ số CMND sang số thẻ căn cước mới để giữ lại sổ BHXH cũ hoặc gộp sổ cũ và sổ mới không?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định mỗi người tham gia chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất trong suốt quá trình tham gia. Do đó, khi tham gia tại công ty mới bạn chỉ cần báo mã số BHXH đã cấp để thực hiện đóng BHXH trên sổ cũ. Đồng thời, để thay đổi số CMND, bạn lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) nộp cơ quan BHXH để thực hiện điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu. Trường hợp công ty mới cấp sổ BHXH có mã số khác với mã số BHXH cũ đã cấp. Bạn làm thủ tục gộp sổ BHXH, hồ sơ gồm có tờ khai TK1-TS kèm theo sổ BHXH.