Trần Thanh Thúy (thanhthuytran…@gmail.com) hỏi: "Sổ BHXH của tôi đóng tại công ty cũ sử dụng số CMND cũ. Hiện tại, tôi đã chuyển sang dùng thẻ căn cước công dân (CCCD) và được công ty mới mở sổ BHXH bằng thẻ CCCD mới. Tôi có thể thay đổi từ số CMND sang số thẻ CCCD mới để giữ lại sổ BHXH cũ hoặc gộp sổ cũ và sổ mới không?".

Hệ thống Luật Thịnh Trí trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định "Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới". Do vậy, bạn cần thực hiện thủ tục gộp sổ BHXH để thuận tiện cho việc cơ quan BHXH quản lý và ghi nhận quá trình đóng, hưởng BHXH theo quy định. Điều 27 của quyết định này cũng quy định chi tiết hồ sơ thực hiện thủ tục gộp sổ cụ thể như sau: Sổ BHXH (tất cả sổ BHXH mà người lao động - NLĐ có); mẫu DS-01: Bảng kê thông tin đối với doanh nghiệp. Về việc thay đổi số CMND bằng thẻ CCCD: Căn cứ theo quy định tại điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về việc cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì NLĐ phải thực hiện đăng ký thay đổi khi có thay đổi thông tin trên sổ BHXH. Để thực hiện việc thay đổi số CMND bằng CCCD, NLĐ thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH đang quản lý, hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); hồ sơ kèm theo (CCCD, giấy xác nhận về việc thay đổi CMND...).