Trần Đại Bảo (daibao...@gmail.com) hỏi: "Tôi tham gia BHXH tại công ty A từ năm 2015 đến tháng 6-2018. Từ tháng 8-2018, tôi chuyển sang làm việc cho công ty B và tôi phải tham gia BHXH lại từ đầu. Cho hỏi, trường hợp của tôi có cần gộp sổ cũ lại để tính chung thời gian tham gia BHXH không? Và thủ tục để gộp sổ BHXH như thế nào?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo thông tin bạn cung cấp thì thời gian làm việc có đóng BHXH của bạn từ năm 2015 đến tháng 6-2018 tại công ty A sẽ được cộng nối với thời gian làm việc về sau tại công ty B. Trường hợp ở 2 công ty, bạn có 2 sổ BHXH khác nhau ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả sổ BHXH, hoàn chỉnh lại thời gian đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới. Để gộp sổ BHXH, bạn điền tờ khai theo mẫu TK1-TS theo hướng dẫn tại điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH gửi cơ quan BHXH làm căn cứ giải quyết.