Phải gộp sổ BHXH - Ảnh 1.

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ Công văn 3799/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT thì việc gộp sổ BHXH đối với NLĐ có nhiều sổ BHXH là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc; kết nối liên thông dữ liệu và bộ công cụ quản lý thu, sổ, thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho người tham gia. Mã số BHXH được xem như mã số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, được cơ quan BHXH cấp và nó gắn liền, xuyên suốt với quá trình đóng BHXH, BHYT của mỗi cá nhân. Do đó, trường hợp NLĐ có nhiều sổ BHXH đã tham gia trước đó thì phải lập hồ sơ gộp sổ, chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc, đồng bộ mã số BHXH duy nhất để thống nhất dữ liệu và giải quyết chế độ BHXH.