Hà Nội: 300 CNVC-LĐ tìm hiểu Bộ Luật Lao động và Luật Bầu cử - Ảnh 1.

Người lao động đặt câu hỏi tại buổi giao lưu

Tại chương trình, các cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và bạn đọc đã gửi gần 50 câu hỏi tìm hiểu những chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động được điều chỉnh, bổ sung trong Bộ Luật Lao động 2019 như: tăng tuổi nghỉ hưu, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, làm thêm giờ, xử lý vi phạm kỷ luật lao động... Ngoài ra, CNVC-LĐ cũng tìm hiểu những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhất là những quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Đây là buổi giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật thứ 6 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với các cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức từ đầu năm 2021 tới nay. Trên 1.800 CNVC-LĐ đã được trang bị kiến thức pháp luật thông qua các buổi giao lưu trực tuyến này. 

Tin-ảnh: D.Thảo