Hà Nội: 600 cán bộ Công đoàn học tập Nghị quyết Đại hội Đảng - Ảnh 1.

Cán bộ chủ chốt Công đoàn TP Hà Nội tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

LĐLĐ TP Hà Nội đề nghị sau hội nghị, các cấp CĐ thủ đô, nhất là các đơn vị có đông công nhân, chủ động tham mưu với cấp ủy tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền Nghị quyết cho phù hợp; tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả tích cực trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động CĐ và phong trào CNVC-LĐ thủ đô.

Tin-ảnh: D.Thảo