Lớp học thu hút trên 200 cán bộ CĐ đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tham gia. Thời gian học tập kéo dài trong 5 ngày và kết thúc vào ngày 12-7. Qua các buổi học, học viên sẽ được báo cáo viên phổ biến về các chuyên đề kỹ năng tuyên truyền miệng, nghệ thuật nói thuyết phục; công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; một số quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động theo Bộ Luật Lao động...

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia lớp tập huấn

Đặc biệt, các cán bộ CĐ sẽ được tìm hiểu, trao đổi về cơ hội và thách thức cho người lao động, CĐ Việt Nam khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, qua đó kịp thời đổi mới để đứng vững trước những thay đổi trong giai đoạn tới.

Tin-ảnh: N.Hoàng