Theo LĐLĐ TP Hà Nội, đến nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, hoạt động kinh tế - xã hội đang dần khôi phục. Tuy nhiên, tác động của dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, thu nhập, quyền lợi của NLĐ. Để làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, ngoài nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, thu nhập của NLĐ, các cấp Công đoàn (CĐ) tuyên truyền những quy định về tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động để NLĐ lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi lâu dài, hạn chế tình trạng viết đơn xin thôi việc do bị tác động xấu của các yếu tố bên ngoài; tăng cường các biện pháp thông tin, truyền thông rộng rãi tới NLĐ tính ưu việt, lợi ích lâu dài khi tiếp tục tham gia BHXH, khuyến cáo NLĐ không thực hiện mua bán, cầm cố, thế chấp sổ BHXH, cảnh giác với các thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen".

CĐ cấp trên cơ sở cần tích cực tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật lao động đối với NLĐ; chỉ đạo CĐ cơ sở tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động, hạn chế thấp nhất việc lợi dụng chính sách, quy định của pháp luật để chấm dứt hợp đồng lao động theo điều 38 Bộ Luật Lao động; chỉ đạo CĐ cơ sở trao đổi, bàn bạc, đối thoại với người sử dụng lao động tìm mọi giải pháp duy trì việc làm và đề xuất các giải pháp giữ chân NLĐ.

P.Diệp