Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ Trợ vốn - cho biết nửa đầu năm 2019, quỹ đã giải ngân 19,8 tỉ đồng cho 988 đoàn viên, CNVC-LĐ thuộc 56 Công đoàn (CĐ) cơ sở và 13 CĐ cấp trên cơ sở vay vốn (tăng 5,8% so 6 tháng năm 2018). Trong đó, có 696 đoàn viên, CNVC-LĐ vay vốn để sản xuất kinh doanh (chiếm 70,5% tổng số người vay). Ngoài ra, CNVC-LĐ còn sử dụng vốn vay để mua sắm phương tiện sinh hoạt, sửa chữa nhà...

Đi đôi với công tác giải ngân, công tác thu hồi vốn vay được Quỹ Trợ vốn thực hiện thường xuyên hằng tháng. Nguồn vốn khi thu hồi được tiếp tục triển khai, tổ chức cho vay đối với đối tượng người vay vốn mới, bảo đảm nguyên tắc không để nguồn vốn tồn đọng tại quỹ, không có nợ xấu và nợ quá hạn. Đặc biệt, quỹ luôn quan tâm chăm lo đến đoàn viên, CNVC-LĐ đang vay vốn có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc định kỳ trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng và tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán, Tháng Công nhân 2019. Tại hội nghị, quỹ đã trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng cho 79 cháu là con đoàn viên, CNVC-LĐ đang tham gia vay vốn, vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập với với số tiền gần 50 triệu đồng.

D.Thảo