Theo đó, UBND TP Hà Nội đặt chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%. UBND TP Hà Nội cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên như: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển thị trường và giải quyết việc làm, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động...

Hà Nội: Giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động - Ảnh 1.

Hà Nội đặt chỉ tiêu đạt 71% tỉ lệ lao động qua đào tạo trong năm 2021

UBND TP giao các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục phát triển chương trình, giáo trình theo hướng chuẩn hóa, tiếp cận dần với trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế; hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết... 

Tin-ảnh: D.Thảo