Nghị quyết 154 /NQ-CP bổ sung một đối tượng người lao động được hỗ trợ đó là giáo viên (GV) từ cấp mầm non cho tới THPT dạy trong các trường tư thục hoặc những trường công lập tự chủ chi thường xuyên. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1-4 đến hết 30-7-2020 (không quá 3 tháng). GV sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn TP Hà Nội có hơn 11.000 GV thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Hà Nội: Hỗ trợ hơn 11.000 giáo viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ảnh 1.

TP Hà Nội có hơn 11.000 giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ

Phòng LĐ-TB-XH và phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã sẽ phối hợp thực hiện chi trả khoản hỗ trợ cho GV. Trong đó, phòng LĐ-TB-XH là cơ quan trực tiếp nhận hồ sơ để chi trả cho người lao động, còn phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thông tin về số lượng và đối tượng.

Tin-ảnh: D.Thảo