Điển hình là một số doanh nghiệp nợ dai dẳng như: Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment (20,5 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (9,6 tỉ đồng), Công ty CP Tường kính TID (5,06 tỉ đồng), Công ty CP Xây dựng số 2 (4,5 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ (2,5 tỉ đồng), Công ty CP Licogi (1,84 tỉ đồng)…

Hà Nội: Hơn 500 doanh nghiệp nợ BHXH hơn 272 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thống kê của BHXH Hà Nội, đến tháng 4-2019, số tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi hơn 2.100 tỉ đồng. Từ đầu năm 2019 tới nay, BHXH Hà Nội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, thanh tra liên ngành tại 440 đơn vị đang nợ 81,2 tỉ đồng, qua đó thu hồi được 25,61 tỉ đồng.

D.Thu