Tại lớp huấn luyện, học viên được nghe cán bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Hà Nội trao đổi về mục đích, ý nghĩa của AT-VSLĐ; giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác AT-VSLĐ. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn phương pháp thực hiện công tác AT-VSLĐ như: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về AT-VSLĐ ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác AT-VSLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc buổi huấn luyện, các học viên đã làm bài kiểm tra và những người đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận về AT-VSLĐ.

Hà Nội: Huấn luyện an toàn lao động cho cơ sở - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi huấn luyện

Tin-ảnh: D.Thảo