"Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn và gia công phần cứng, phần mềm trong ngành công nghệ thông tin và viễn thông. Vậy công ty có thuộc đối tượng phải tham gia huấn luyện vệ sinh an toàn lao động không?".

Phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động - Ảnh 1.

Cơ sở sản xuất, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công nhân

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Điều 2 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định đối tượng áp dụng bao gồm: Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), người thử việc, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; NLĐ làm việc không theo HĐLĐ; NLĐ Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Căn cứ quy định trên, công ty thuộc đối tượng phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.