Theo thống kê, trong tháng 6-2020, Hà Nội có gần 600.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH với tổng số tiền gần 3.000 tỉ đồng nhưng chỉ có gần 150.000 người nhận qua tài khoản ATM với trên 800 tỉ đồng.

Ông Đặng Đình Thuận, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội, cho biết để đạt mục tiêu trong năm 2021 có 50% số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, BHXH TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người hưởng nhận thức được ý nghĩa của việc này. Đặc biệt, thực hiện tốt việc này cũng chính là góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch.

Theo ông Thuận, việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM mang lại nhiều thuận tiện và an toàn cho người hưởng, giúp người hưởng tránh rủi ro khi đi lại.

Trước đó, BHXH TP Hà Nội đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phát triển số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng xây dựng quy trình mở tài khoản cá nhân, phát hành thẻ ATM cho người hưởng ngay khi tiếp nhận làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH tại bộ phận "Một cửa" của cơ quan BHXH hoặc tại điểm chi trả của bưu điện.

Hai cơ quan này cũng đã rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng tiền mặt trên địa bàn từ đó tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người hưởng mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

D.Thu