Từ năm 2012 đến 2019, các cấp CĐ thủ đô đã thành lập mới 3.945 CĐ cơ sở (đạt 116,4%); kết nạp mới 379.448 đoàn viên (đạt 110,4%). Trong đó, tăng thêm 2.790 CĐ cơ sở với 177.459 đoàn viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước. Riêng năm 2019, các cấp CĐ thủ đô đã thành lập mới 542/500 CĐ cơ sở, kết nạp mới 35.575/30.600 đoàn viên.

Hà Nội: Nhiều giải pháp phát triển đoàn viên - Ảnh 1.

Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam năm 2019

Thời gian tới, các cấp CĐ TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Đặc biệt, tập trung xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, nhất là trong các DN ngoài khu vực nhà nước; thu hút nhiều hơn người lao động tham gia tổ chức CĐ.

Tin-ảnh: D.Thảo