Tổng số thu đạt 21.676,4 tỉ đồng (bằng 44,8% kế hoạch). Tuy nhiên, hiện vẫn còn 66.702 đơn vị, DN nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền hơn 4.600 tỉ đồng. Đáng nói, số nợ này đã tăng hơn 868 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019 và tăng hơn 1.800 tỉ đồng so với tháng 12-2019. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi là trên 1.789 tỉ đồng.

Đến nay, TP Hà Nội có gần 7 triệu người tham gia BHYT (bằng 86,78% dân số); hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; hơn 1,6 triệu người tham gia BHTN và có gần 40.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tại buổi làm việc chiều 31-7, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đề nghị BHXH TP Hà Nội đặc biệt coi trọng công tác thu bảo hiểm và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, tiếp tục xác định "nhóm ưu tiên" để tập trung vận động người dân tham gia; thực hiện chăm sóc khách hàng tốt để duy trì, lan tỏa, bảo đảm phát triển bền vững.

D.Thu