Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được báo cáo viên pháp luật của Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP Hà Nội truyền đạt những nội dung của Luật BHXH năm 2014, trong đó có nhiều vấn đề mới thực hiện như: Từ ngày 1-1-2018 mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) ký kết hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; NLĐ sẽ được trả và tự quản lý sổ BHXH để theo dõi thực tế được quá trình đóng BHXH của mình; đến năm 2020 việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thì sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH.

HÀ NỘI: Phổ biến pháp luật về BHXH cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Đông đảo người lao động tham dự buổi tuyên truyền

Ngoài ra, báo cáo viên cũng đã diễn giải cụ thể từng chế độ được hưởng BHXH của NLĐ về quy trình, thủ tục hồ sơ nghỉ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản; chế độ hưu trí, chế độ tử tuất; chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Tin-ảnh: D.Thảo