Từ tháng 1-2018, người lao động có hợp đồng lao động từ 1 đến 2 tháng cũng phải tham gia BHXH bắt buộc; lao động nước ngoài phải tham gia BHXH; người lao động tự quản lý sổ BHXH để đến năm 2020 thực hiện sổ BHXH điện tử; những khoản phụ cấp, bổ sung khác phải đóng BHXH… Các khoản tiền thưởng sáng kiến, xăng xe, ăn giữa ca, điện thoại, đi lại, nuôi con nhỏ… không phải đóng BHXH.

Tuyên truyền về BHXH cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

CNVC-LĐ quận 1, TP HCM nghe tuyên truyền về Luật BHXH

Dịp này, ông Nguyễn Quốc Thanh, Trưởng Phòng Quản lý thu BHXH TP HCM, đã trả lời các thắc mắc, các quy định về xử phạt doanh nghiệp trốn đóng BHXH…

Tin-ảnh: H.Đào